Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Scheuren in de dekvloer repareren » Gebruiksaanwijzing voor scheursanering

Het repareren van scheuren in de dekvloer is belangrijk werk want pas als deze zijn gesaneerd, kan de vloerbedekking worden gelegd. Dit toepassingsvoorbeeld beschrijft hoe dergelijke scheuren in de dekvloer kunnen worden hersteld. De schade kan ontstaan door een onjuiste voorbereiding van de ondergrond of soms ook door componentbewegingen en verzakkingen. Gelukkig is het niet moeilijk om de scheuren op deskundige wijze te verharsen. In onze gebruiksaanwijzing laten we u stap voor stap zien hoe u bij het repareren te werk gaat.

  Beschrijving

  Scheuren in de dekvloer komen vaker voor. Soms ontstaan deze direct na het aanbrengen van de cementdekvloer of door overmatig krimpen tijdens het drogen en uitharden. Het saneren van scheuren in de dekvloer is een belangrijke stap voordat de vloerbedekking wordt gelegd. Want als de dekvloer is gescheurd en de scheuren niet meteen worden gerepareerd, ontstaan er later spanningen in de ondergrond die vooral bij tegels kunnen leiden tot beschadigingen.

  Machines/accessoires

  Alternatieve machines

  Werkwijze

  • Monteer de diamantschijf All-D 125 met de tweegatsleutel. 
   Let op: Let er bij de vervanging van de schijf altijd op dat eerst het accupack wordt verwijderd. 

   +
   Diamantschijf All-D 125 met de tweegatsleutel monteren
  • Sluit de AGC DSC 125 op de mobiele stofzuiger aan. Stel de slangdiameter in op D36 en schakel AC in.

   +
   Sluit de AGC DSC 125 op de mobiele stofzuiger aan.
  • Schuif de Bluetooth-accu op de AGC DSC 125, druk op de pairingknop op de stofzuiger en schakel de AGC DSC 125 in. Nu is de mobiele stofzuiger via Bluetooth met de AGC DSC 125 verbonden. De stofzuiger wordt nu bij het repareren van de scheuren in de dekvloer altijd automatisch gestart als de AGC DSC wordt gestart.

   +
   De mobiele stofzuiger via Bluetooth met de AGC DSC 125 verbinden
  • Houd de AGC DSC 125 tegen de scheur en laat deze langzaam invallen. De zaagdiepte voor het repareren van een scheur moet 1/2 tot 2/3 van de dekvloerdikte zijn.
   Let op: Zaag niet te diep bij verwarmde dekvloeren (dus een dekvloer met ingegoten vloerverwarming), anders kunnen de verwarmingsbuizen in de dekvloer beschadigd raken. 

   +
   Houd de AGC DSC 125 tegen de scheur en laat deze langzaam invallen.
  • Zaag de AGC DSC 125 schuivend langs de scheur in de dekvloer en zaag om de 25 cm een dwarssleuf voor de asverbinders. 

   +
   De AGC DSC 125 schuivend langs de scheur in de dekvloer zagen
  • Verwijder stof en losse delen met de mobiele stofzuiger uit de scheuren om hechtingsproblemen met de hars te voorkomen.

   +
   Stof en losse delen met de mobiele stofzuiger uit de scheuren verwijderen
  • Als de voegen los, open en schoon zijn, kunt u voor het repareren van de scheuren vervolgens de verbinders in de dwarsvoegen plaatsen.

   +
   de verbinders in de dwarsvoegen plaatsen.
  • Giet de scheurhars in de voeg tot deze volledig is gevuld met de hars. 

   +
   Scheurhars in de voeg gieten
  • Strooi voor een betere hechting van de daarna aan te brengen egalisatie- of kleefmiddelen kwartszand (korrel 0,4 - 0,8 mm) in de nog verse giethars.

   +
   Kwartszand in de nog verse giethars strooien.
  • Na het uitharden van de hars kan het overtollige zand met de mobiele stofzuiger worden verwijderd. De vloer wordt nu als scheurvrij beschouwd en kan na de reparatie verder worden bewerkt.

   +
   Overtollig zand met de mobiele stofzuiger verwijderen
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af. De toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.