• Betrokken producten: Festool verstekzagen Kapex KS 88 & Kapex KS 120, productieperiode 2007 tot 02/2010

  Wij van Festool zijn trots op de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten. De veiligheid van onze apparaten en dus van onze klanten is altijd onze topprioriteit. Daarom informeren wij u vandaag over een vrijwillige veiligheidsmaatregel. In het kader van onze continue productbewaking en kwaliteitscontrole zijn er in geringe gevallen ernstige aanwijzingen dat de bovengenoemde verstekzagen, die meer dan 10 jaar oud zijn, een veiligheidsrisico vormen. In een klein aantal gevallen werd de zaag op plaatsen heet en begon deze te smeulen met gedeeltelijke ontbrandign tot gevolg terwijl de betreffende zaag was aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit betekent, hoewel wij tot op heden nog geen dergelijke melding hebben ontvangen: Het is mogelijk dat er onder ongunstige omstandigheden een brand kan ontstaan die zich ook naar andere objecten kan verspreiden. De mogelijk betrokken producten zijn ons precies bekend door onze zorgvuldige documentatie en bevindingen.

  In het kader van de preventieve consumentenbescherming en om mogelijke schade en (ernstig, mogelijk fataal) lichamelijk letsel te vermijden, vragen wij dringend om uw hulp.

  Controleer verderop op deze pagina of uw product wordt beïnvloed door het onderdeelnummer (T-nr.) en het serienummer (S-nr.) in te voeren.

  Indien uw machine betrokken is, dient u de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
  Festool_Kapex-Retrofit_SecurityNotice (PDF).

 • Betrokken producten: Festool verstekzagen Kapex KS 88 & Kapex KS 120, productieperiode 2007 tot 02/2010

  Wij van Festool zijn trots op de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten. De veiligheid van onze apparaten en dus van onze klanten is altijd onze topprioriteit. Daarom informeren wij u vandaag over een vrijwillige veiligheidsmaatregel. In het kader van onze continue productbewaking en kwaliteitscontrole zijn er in geringe gevallen ernstige aanwijzingen dat de bovengenoemde verstekzagen, die meer dan 10 jaar oud zijn, een veiligheidsrisico vormen. In een klein aantal gevallen werd de zaag op plaatsen heet en begon deze te smeulen met gedeeltelijke ontbrandign tot gevolg terwijl de betreffende zaag was aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit betekent, hoewel wij tot op heden nog geen dergelijke melding hebben ontvangen: Het is mogelijk dat er onder ongunstige omstandigheden een brand kan ontstaan die zich ook naar andere objecten kan verspreiden. De mogelijk betrokken producten zijn ons precies bekend door onze zorgvuldige documentatie en bevindingen.

  In het kader van de preventieve consumentenbescherming en om mogelijke schade en (ernstig, mogelijk fataal) lichamelijk letsel te vermijden, vragen wij dringend om uw hulp.

  Controleer verderop op deze pagina of uw product wordt beïnvloed door het onderdeelnummer (T-nr.) en het serienummer (S-nr.) in te voeren.

  Indien uw machine betrokken is, dient u de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
  Festool_Kapex-Retrofit_SecurityNotice (PDF).

Online test

Hier komt u te weten of uw machine betrokken is.

Uw machine

Voer een machinebenaming of een onderdeelnummer in.
Voer een geldig onderdeelnummer of een machinebenaming in.
Voer een geldig serienummer in.
Vul dit veld in.
Geen probleem.
Voer bovenaan uw machinebenaming in, klik op "Verder" en vul in de volgende stap het weergegeven formulier in.We melden ons dan bij u.
Vul dit veld in.

Uw machine is helaas betrokken

Veiligheidsmaatregelen

Uw contactgegevens

Vul dit veld in.
Vul dit veld in.
Vul dit veld in.
Vul dit veld in.
Vul dit veld in.
Vul dit veld in.
Vul dit veld in.
Vul dit veld in.
Voer een correcte postcode in.
Vul dit veld in.
Vul dit veld in.
Vul dit veld in.
Vul dit veld in.
Vul dit veld in.

Wilt u ons nog iets meedelen?

Vul dit veld in.

Vul dit veld in.

Vul dit veld in.

Alles in orde

Al verzonden

Uw registratie werd verzonden

%SUCCESS_SENDING%
Er is een fout opgetreden!

Bij het verzenden is helaas een fout opgetreden.
Probeer het later nog een keer.

FAQ

Vragen en antwoorden

Wat kan er gebeuren?

In het geval van een keten van ongunstige omstandigheden kunnen individuele apparaten te veel opwarmen. In enkele gevallen kan dit leiden tot langzaam smeulen met gedeeltelijke ontbranding. Dit betekent, hoewel een dergelijke melding ons nog niet heeft bereikt: Onder extreem ongunstige omstandigheden kan er een brand ontstaan die zich ook naar andere objecten kan verspreiden. In het kader van de preventieve consumentenbescherming en om mogelijke schade en (ernstig, mogelijk fataal) lichamelijk letsel te vermijden, voeren we een retrofit uit.

Oververhitting kan in principe alleen optreden als het apparaat op het stroomnet is aangesloten, d.w.z. als de stekker in het stopcontact zit. De betrokken Kapex kan daarom met voorzorgsmaatregelen worden gebruikt. Het is belangrijk dat de stekker alleen wordt aangesloten zolang het absoluut noodzakelijk is voor het gebruik van de Kapex. Bovendien moet de Kapex gedurende de tijd dat hij op het stroomnet is aangesloten en kort daarna worden bewaakt om te voorkomen dat hij ongemerkt ontbrandt. Er is dus geen direct gevaar bij correct gebruik. Toch moet het apparaat om veiligheidsredenen worden aangepast. Dit dient de veiligheid van onze klanten en van derden die aan het veiligheidsrisico kunnen worden blootgesteld.

Is dit een veiligheidsprobleem?

Ja.
In het geval van een keten van ongunstige omstandigheden kunnen individuele apparaten te veel opwarmen. In enkele gevallen kan dit leiden tot langzaam smeulen met gedeeltelijke ontbranding. Dit betekent, hoewel een dergelijke melding ons nog niet heeft bereikt: Onder extreem ongunstige omstandigheden kan er een brand ontstaan die zich ook naar andere objecten kan verspreiden. In het kader van de preventieve consumentenbescherming en om mogelijke schade en (ernstig, mogelijk fataal) lichamelijk letsel te vermijden, voeren we een retrofit uit.

Oververhitting kan in principe alleen optreden als het apparaat op het stroomnet is aangesloten, d.w.z. als de stekker in het stopcontact zit. De betrokken Kapex kan daarom met voorzorgsmaatregelen worden gebruikt. Het is belangrijk dat de stekker alleen wordt aangesloten zolang het absoluut noodzakelijk is voor het gebruik van de Kapex. Bovendien moet de Kapex gedurende de tijd dat hij op het stroomnet is aangesloten en kort daarna worden bewaakt om te voorkomen dat hij ongemerkt ontbrandt. Er is dus geen direct gevaar bij correct gebruik. Toch moet het apparaat om veiligheidsredenen worden aangepast. Dit dient de veiligheid van onze klanten en van derden die aan het veiligheidsrisico kunnen worden blootgesteld.

Hoe groot is het risico?

De kans is zeer klein - maar we nemen geen risico's als het gaat om de gezondheid van onze klanten. De veiligheid van onze apparatuur en dus de veiligheid van de mensen in de buurt van de apparatuur is immers onze topprioriteit. Bij twijfel geven wij de voorkeur aan een waarschuwing en bieden wij onze klanten vrijwillig een gratis vervanging van het betreffende onderdeel en een veiligheidscontrole van de zaag aan.

Kan ik mijn KAPEX veilig gebruiken?

Ja, haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

Om welke zagen gaat het?

De verstekzagen KS 88 en 120, die in 2007 - 02/2010 zijn geproduceerd en dus meer dan 10 jaar oud zijn. U kunt deze apparaten eenvoudig identificeren aan de hand van hun T- en S-nummers op onze website (www.festool.com/retrofit). Vanwege de lange levensduur van onze apparaten gaan we ervan uit dat er nog veel verstekzaagmachines in gebruik zijn. Wij hechten veel belang aan een hoge kwaliteit en de veiligheid van onze klanten. Daarom zullen we deze apparaten onmiddellijk en gratis retrofitten.

Vonden er reeds ongevallen plaats?
Of branden?

Nee. Ons bekende schade betreft uitsluitend individuele machines die we natuurlijk volledig vervangen hebben.
In de zin van de preventieve verbruikersbescherming en om eventuele schade en letsels en zelfs levensgevaar te vermijden, repareren we daarom alle betrokken machines.
De veiligheid van onze machines en hiermee van onze klanten heeft voor ons altijd absolute prioriteit.

Zijn mijn nieuwe KAPEX of een KAPEX met een andere naam ook betrokken?

Nee. Alleen de verstekzagen KS 88 en 120, die in 2007 - 02/2010 zijn geproduceerd en dus meer dan 10 jaar oud zijn, zijn betrokken. U kunt deze apparaten gemakkelijk identificeren op onze website (www.festool.com/retrofit) dankzij de T- en S-nummers.

Hoe werkt het? Hoe komt mijn zaag in de werkplaats en terug? Wat moet ik doen? Hoe lang duurt het? Kan ik de zaag naar mijn dealer sturen? Zijn er kosten voor mij?

Natuurlijk willen we het proces zo eenvoudig mogelijk voor u maken. Daarom stellen we speciaal voor u een serviceteam samen. Bezoek onze Festool website op www.festool.com/retrofit voor meer informatie. Daar vindt u ook een contactformulier waarmee u zich kunt registreren.
U kunt ervan uitgaan dat wij uw apparaten vanaf medio februari zullen aanpassen.
Zodat u niet te lang hoeft te wachten op uw Kapex, maken we een reparatieafspraak met u. Indien nodig sturen wij u verpakkingsmateriaal toe waarin u uw Kapex kunt klaarmaken voor het ophalen.
Wij streven ernaar dat uw machine binnen 48 uur na aanpassing ons bedrijf verlaat.

We nemen natuurlijk de kosten voor de verzending en de reparatie inclusief de benodigde reserveonderdelen voor onze rekening. Ook de veiligheidscheck voeren we gratis uit.

Wat wordt er concreet gerepareerd?

Uiteraard zullen wij de betreffende onderdelen vervangen en uw machine repareren, zodat deze zonder enige beperking weer gebruikt en opgeslagen kan worden. Tegelijkertijd maken we van de gelegenheid gebruik om een korte veiligheidscontrole uit te voeren op uw machine.

Kan ik achter elke betrokken machine komen door het T. en S. nummer in te voeren?

Ja, via deze website.

MOET ik mijn machine naar je toe sturen, ook al werkt hij wel?
Zelfs als ik de veiligheidsinstructies opvolg?

Ja, dit is absoluut noodzakelijk om (ernstig, mogelijk fataal) lichamelijk letsel te vermijden, zelfs als de veiligheidsinstructies worden opgevolgd.

Hoe lang zal deze terugroepactie duren?

Principieel staan we in voor alle Festool-machines bij de eindklant.
Wat dit betreft is de periode voor een gratis reparatie niet beperkt.