Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Opgezadelde trap zelf bouwen in de tuin

In dit toepassingsvoorbeeld wordt weergegeven hoe men zelf een opgezadelde trap kan bouwen. Hiervoor wordt hoofdzakelijk een Festool handcirkelzaag in combinatie met het kaprailsysteem gebruikt om de trapwangen uit te zagen.

  Beschrijving

  Een houten trap is uitermate geschikt om bijvoorbeeld op het terras kleinere hoogteverschillen te overbruggen. De eenvoudigste trappenvorm hiervoor is de opgezadelde houten trap. Hier worden dus de treden op de op maat gezaagde trapwangen gelegd. Dit toepassingsvoorbeeld toont welke stappen voor een opgezadelde trap nodig zijn.

  Materiaallijst

  • Plankmateriaal voor de trapwangen bijv. Douglasie 50 mm
  • Terrasplanken
  • Terrasschroeven
  • Evt. afstandshouder

  Machine/toebehoren

  In dit toepassingsvoorbeeld worden volgende machines en toebehoren aanbevolen:

  Voorbereiden/instellen

  • Is het juiste zaagblad gemonteerd?

   Om een opgezadelde trap zelf te bouwen, zijn meerdere zaagtoepassingen nodig. Hiervoor moet een zaagblad voor langssnedes worden gebruikt.

   +
   Saw blade

  Werkwijze

  • Planken afkanten en doorzagen

   Voor het maken van de voor de opgezadelde houten trap benodigde trapwangen zijn 2 plankstukken met een breedte van > 25 cm nodig.
   Het op maat zagen gebeurt met de handcirkelzaag HKC 55 in combinatie met de geleiderail.
   Vergeet niet om de zaagdiepte in te stellen!

   +
   Planken afkanten en doorzagen
  • Trapwang aftekenen

   Om de opgezadelde houten trap zelf te bouwen, wordt eerst de basislijn op een afstand van 10 cm parallel aan de onderkant afgetekend.
   Daarna worden de treden afgetekend. Hiervoor wordt een trapdriehoek gebruikt waarop de stijgingshoogte (S) en de breedte van de aantrede (A) gemarkeerd zijn. Beide zijn afhankelijk van het te overwinnen hoogteverschil en de trapbasislengte. Om een comfortabel begaanbare houten trap te verkrijgen, wordt de stapmaatregel toegepast (2 x S + A = 65 cm)
   Door het aanbrengen van de beide markeringen aan de basislijn kan zo de ene trede na de andere worden afgetekend.
   De breedte van de aantrede moet afhankelijk van de bekleding worden gekozen. Opgelet: aftekenlijn = onderkant bekleding. De dikte van de bekleding voor de onderste en bovenste aansluiting moet in acht worden genomen.

   +
   Trapwang aftekenen
  • Afgetekende trapwang

   De onderste en bovenste wangaansluiting zijn afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. 
   In dit voorbeeld moet de trap op een betonnen fundament liggen en aan het bovenste einde met een metalen haak aan een balk gemonteerd worden.
   Tip: voor de constructie van een opgezadelde trap moet een proefaftekening gemaakt worden.

   +
   Afgetekende trapwang
  • Treden uitzagen

   Onderste delen met de HKC 55 en de gemonteerde afkortrail uitvoeren.

   +
   Treden uitzagen
  • Treden met de HKC 55 en de gemonteerde afkortrail uitzagen

   Eerst aan de stijgingslijn aanbrengen en tot in de hoek zagen.

   +
   Treden uitzagen
  • Tip: voor het snel aanbrengen kan de variabele aanslag aan de afkortrail op de hoek worden ingesteld. Hier ca. 34° inplannen.

   +
   Aanslag instellen
  • Om de wangzaagsnede uit te voeren, moet aan de rechter snijkant worden aangelegd.

   +
   Snijkant aanleggen
  • Tip: rechter snijkant aan de snedewijzer aflezen.

   +
   Snijkant aflezen
  • Met de decoupeerzaag de hoeken uitzagen.

   +
   Hoeken uitzagen
  • Oppervlak bewerken

   Nu wordt het oppervlak met Rotex RO 150 bewerkt.
   Voer eerst het grof schuren en vervolgens het fijn schuren uit.

   +
   Oppervlak bewerken
  • Tip: Protector gebruiken om de schuurzool te ontzien.

   +
   Protector gebruiken
  • Randen bewerken

   Voor het afschuinen van de randen is de kantenfrees OFK 500 in combinatie met de 45° fasefrees geschikt.

   +
   Randen bewerken
  • Afgewerkte trapwang

   +
   Afgewerkte trapwang
  • Bekledingsplanken op maat zagen

   Op maat zagen met HKC 55 en afkortrail.

   +
   Bekledingsplanken op maat zagen
  • Bekledingsplanken op maat zagen

   Terugkerende stappen kunnen ook comfortabel met de afkortzaag KS 60 in combinatie met de afkortaansluitingen uitgevoerd worden.

   +
   Bekledingsplanken op maat zagen
  • Bekledingsplanken voorboren en inlaten

   +
   Bekledingsplanken voorboren en inlaten
  • Snijkanten afronden

   OFK 500 met afrondfrees en stofafzuiging gebruiken om de randen na het bouwen af te ronden.

   +
   Snijkanten afronden
  • Bedekking met geschikte schroeven monteren. Buiten moet de bedekking met afstandshouders gemonteerd worden. Na het zelf bouwen van de opgezadelde trap verhoogt een afsluitlaag (bitumenbaan) op de niet zichtbare wangsnijkanten de duurzaamheid van de houten trap buiten. Afsluitende montage door geschikte bevestigingsmiddelen (bijv. haak).

   +
   Bedekking monteren
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af. De toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.