Verklaring inzake gegevensbescherming

Vanaf februari 2020

1. Algemene aanwijzingen

1.1 Deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt voor gegevens over u die wij vastleggen bij:

 • de toegang tot of het bezoek aan de website
 • het gebruik van de onder punt 3 vermelde diensten
 • de deelname aan kansspelen, enquêtes, loterijen
 • het aangaan, de bewerking en de afwikkeling van contractrelaties.

1.2 Verantwoordelijke:
1.2.1 De website wordt u aangeboden door Festool GmbH in Wendlingen am Neckar (hierna: Festool). Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in verband met de onder punt 3 van deze verklaring inzake gegevensbescherming vermelde toepassingen is Festool GmbH, Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Duitsland. 1.2.2 Verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens bij de andere toepassingen is de desbetreffende Festool-contractpartner. Meer informatie hierover kunt u vinden in de aanvullende informatie over de rechten als betrokkene.
1.3 De gegevens worden door Festool en de aan haar gelieerde ondernemingen (in het bijzonder TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG en de op http://subsidiaries.festool.com genoemde ondernemingen) verzameld en verwerkt en alleen voor het bereiken van het desbetreffende zakelijke doel gebruikt. Meer informatie over de afzonderlijke doelen kunt u vinden in de aanvullende informatie. 1.4 Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming kunt u bereiken via datenschutz@tts-company.com of via ons postadres met de aanvulling "de verantwoordelijke voor gegevensbescherming".

2. Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?

2.1. Algemene informatie over verwerkingsdoeleinden
In wezen verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens alleen en slaan we deze alleen op om aan een contractuele verplichting jegens u te voldoen of als u ons uw toestemming hebt gegeven. Maar we gebruiken uw gegevens ook om aan procedures of wettelijke bepalingen die op ons van toepassing zijn, gevolg te geven, voor zover dit voor de behartiging van onze eigen of de gerechtvaardigde belangen van anderen is vereist of om ons recht af te dwingen, te beschermen of uit te oefenen of ons tegen claims te verdedigen. 

2.2 Gegevens die u aan ons doorgeeft

2.2.1: In het algemeen kunt u onze website gebruiken zonder dat u persoonsgegevens rechtstreeks aan ons doorgeeft. Voor enkele diensten, zoals het ontvangen van onze nieuwsbrief of het persoonlijke account ‘myFestool’, vragen wij u om persoonsgegevens. Dit betreft onder meer uw naam of e-mailadres, zodat wij de desbetreffende dienst snel en gebruiksvriendelijk kunnen leveren of überhaupt kunnen aanbieden. Hieronder bij punt 3 vindt u gedetailleerde informatie over alle diensten die op onze homepage aangeboden worden.
2.2.2: Voor het aangaan, de bewerking en de afwikkeling van contractrelaties is de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens met name noodzakelijk opdat we aan onze contractuele verplichtingen kunnen voldoen. Meer informatie hierover kunt u via de aanvullende informatie krijgen.

2.3. Gegevens die we door uw gebruik van onze onlinediensten automatisch ontvangen
Enkele gegevens worden al beschikbaar als u onze homepage bezoekt.

2.3.1 Loggegevens
Tot de automatisch verkregen gegevens behoren de loggegevens van de webserver. We activeren deze verslaglegging alleen in uitzonderingsgevallen om supportgevallen te onderzoeken en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (art. 6 par. 1 letter f van het privacyreglement). Elke gegevensset bevat:

 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Client- en server-IP-adres, poort en logstatus
 • Naam van het opgevraagde bestand of de pagina en de lengte van de aanvraag
 • Inloggegevens voor de desbetreffende webdienst, voor zover u via een gebruikersaccount inlogt
 • Browsertype en referrer (laatst opgevraagde pagina van de client)
 • Deze gegevens worden uitsluitend anoniem gebruikt voor technische doeleinden. Er vinden geen statistische bewerkingen plaats. 

2.3.2 Cookies
Cookies zijn bestandjes die tekenreeksen bevatten waarin bepaalde informatie open of versleuteld vastgelegd wordt. Cookies worden door de server naar uw computer verzonden en daar opgeslagen. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld ter identificatie van de computer die een bepaalde website opgevraagd heeft. Als u op een website inlogt, dienen cookies ervoor om het inloggen aan de server door te geven en de inlogmachtigingen te controleren. Elke cookie heeft een vervaldatum. Vanaf deze datum is deze niet meer geldig. Via cookies kan het pad van de gebruiker langs verschillende pagina’s van een website en tevens langs verschillende websites bijgehouden worden. Met behulp van cookies kan de communicatie tussen onze server en uw computer verbeterd en daardoor het gebruiksgemak van een website vergroot worden. Cookies kunnen niet alleen afkomstig zijn van de beheerders van de website maar ook van derden. U kunt via uw browser de op uw computer aanwezige cookies weergeven, de aanwezige cookies wissen of uw instellingen zo configureren dat alle of helemaal geen cookies opgeslagen worden. Denk er wel aan dat bepaalde functies niet of niet correct werken als u niet toestaat dat er cookies geplaatst worden. 

2.3.3 Gebruiksanalyse

2.3.3.1 Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), hierna: Google. Google Analytics maakt gebruik van tekstbestandjes, zogenaamde cookies. De cookies worden op uw computer opgeslagen en genereren informatie over het gebruik van onze website door u. Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 par. 1 zin 1 letter f van het privacyreglement.
Deze informatie wordt doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering ingeschakeld, dat wil zeggen dat uw IP-adres door Google van tevoren afgekort wordt in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres wordt uitsluitend in uitzonderingsgevallen aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar afgekort.
Google gebruikt de gegenereerde informatie om voor Festool GmbH analyses en rapportages op te stellen over het gebruik en de activiteiten op de website en om met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten voor Festool GmbH te leveren. Dit betreft met name functies voor display-advertenties, zoals Google Analytics-rapportages met cijfers op basis van demografische kenmerken en interesses. In de Google Analytics-rapportages op basis van demografische kenmerken en interesses wordt gebruikgemaakt van via op interesses gebaseerde advertenties van Google verkregen gegevens en bezoekersgegevens van derden (bijv. leeftijd, geslacht en interesses). Google zal deze gegevens eventueel ook aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk vereist is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt het gebruik en de opslag van cookies verhinderen via de desbetreffende instellingen in uw browser. We wijzen er echter nadrukkelijk op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Daarnaast kunt u de doorgifte van door cookies gegenereerde en uw gebruik van de website betreffende gegevens (waaronder uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen. Hiervoor moet u de via de volgende link beschikbare browserplug-in downloaden en installeren: Browseradd-on voor de deactivering van Google Analytics
Klik bij browsers op mobiele apparaten of als alternatief voor de browseradd-on op deze link om het vastleggen van gegevens door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Hierbij wordt een opt-outcookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. Meer aanwijzingen over de bepalingen van Google vindt u op www.google.com/policies/privacy/

2.3.4 Remarketing

2.3.4.1 Google Tag Manager
Deze website gebruikt de Google Tag Manager van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Google Tag Manager wordt gebruikt om websitetags (markeringen) via een interface te beheren. Door het gebruik van Google Tag Manager worden geen cookies geplaatst en geen persoonsgegevens vastgelegd. Met deze tool worden andere tags verwijderd die op hun beurt gegevens kunnen vastleggen. Google Tag Manager ontsluit deze gegevens niet. Een deactivering op domein- of cookieniveau blijft voor alle trackingtags bestaan die via Google Tag Manager geïmplementeerd worden. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 zin 1 letter f van het privacyreglement.

2.3.4.2 Remarketingfunctie van Google AdWords
Deze website gebruikt de remarketingfunctie van Google AdWords van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 zin 1 letter f van het privacyreglement. Met de remarketingtechnologie van Google AdWords kunnen we gebruikers die onze website al bezocht hebben en interesse getoond hebben in onze producten of diensten, opnieuw aanspreken door doelgerichte advertenties op de pagina’s van het Google Partner-netwerk. Hiervoor wordt bij het bezoek aan onze website een cookie geplaatst om de gebruiker bij het bezoek aan een website van een van onze reclamepartners te herkennen. Bovendien kan het gebruikersgedrag geanalyseerd en vervolgens voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde advertenties gebruikt worden. De in het cookie opgeslagen gegevens worden niet met andere persoonsgegevens gecombineerd tot gebruikersprofielen. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat Google de over u verzamelde gegevens verwerkt op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.
U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door naar de website www.google.com/privacy/ads te gaan en op de opt-outknop te klikken. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de opt-outpagina www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp van NAI (Network Advertising Initiative) te gaan.
We wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Meer informatie over de bepalingen van Google vindt u op www.google.com/policies/privacy/.

2.3.4.3 Facebook Remarketing / Retargeting
Deze website gebruikt remarketingtags van het sociale netwerk Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS). Via de remarketingtags wordt bij het bezoek aan onze website rechtstreeks verbinding gemaakt tussen de server van Facebook en de browser van de gebruiker. Hierdoor wordt aan de server van Facebook doorgegeven welke pagina’s van onze website de gebruiker met zijn IP-adres bezocht heeft. Facebook koppelt deze gegevens aan het persoonlijke Facebook-account van de gebruiker. Deze gegevens kunnen wij gebruiken voor het weergeven van Facebook-advertenties. We wijzen er nadrukkelijk op dat we als aanbieder van de website niet geïnformeerd worden over de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in het gegevensbeleid van Facebook. Ga hiervoor naar www.facebook.com/about/privacy/. Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-account koppelt, kunt u de remarketingfunctie ‘Custom Audiences’ hier uitschakelen. Hiervoor moet u wel bij Facebook aangemeld zijn. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 zin 1 letter f van het privacyreglement.

2.3.5 plug-ins van sociale media
Op onze website wordt tevens gebruikgemaakt van programma’s (plug-ins) van de volgende sociale netwerken:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

Dit betreffen diensten van de volgende Amerikaanse bedrijven:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS)

De plug-ins zijn in het kader van onze internetpresentatie herkenbaar aan het logo van de desbetreffende bedrijven of bijvoorbeeld de toevoeging ‘Vind ik leuk’ of ‘Aanraden’. Bij een bezoek aan een website van onze internetpresentatie die een dergelijke plug-in bevat, brengt de browser daarvan een directe verbinding tot stand met de servers van het desbetreffende bedrijf, waardoor de inhoud van de plug-in naar uw browser wordt verstuurd, die ervoor zorgt dat deze in de afgebeelde website wordt opgenomen. Hierdoor wordt de informatie dat u onze website hebt bezocht, doorgestuurd naar deze bedrijven. We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen en ook zijn de volledige omvang van de verzameling van gegevens, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijnen ons niet bekend. Ook over de verwijdering van de verzamelde gegevens door de plug-inaanbieder hebben we geen informatie. De plug-inaanbieder slaat de via u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of behoeftegerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijk gebruik vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor de weergave van behoeftegerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U kunt tegen de vorming van deze gebruikersprofielen in bezwaar gaan, waarbij u voor de uitoefening daarvan contact moet opnemen met de desbetreffende plug-inaanbieder. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om met de gebruikers van sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en dit voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. Rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6 par. 1 zin 1 letter f van het privacyreglement.
Wanneer u tijdens het bezoek aan onze website via uw persoonlijke gebruikersaccount bij deze bedrijven bent ingelogd, kunnen ze het websitebezoek aan deze account koppelen. Door interactie met plug-ins, bijvoorbeeld door het aanklikken van de ‘Vind ik leuk’-knop of het achterlaten van commentaar, wordt de desbetreffende informatie direct naar deze bedrijven verzonden en daar opgeslagen. Wanneer u een dergelijke gegevensverzending wilt verhinderen, moet u onder uw Facebook-account uitloggen alvorens een bezoek te brengen aan onze internetpresentatie. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling door deze bedrijven, de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door hen en uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in het privacy- en gegevensbeleid van:

2.3.6 Firebase
Wij gebruiken Firebase om het gebruikersgedrag in de apps beter te kunnen begrijpen en te kunnen optimaliseren. Hierbij worden gebruikersgegevens geanonimiseerd doorgegeven aan Firebase. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van andere Firebase-functies die de navigatie door gebruikers verbeteren en waarmee de oorzaken van fouten in de apps geanalyseerd en pushberichten verstuurd kunnen worden. Firebase is een realtimedatabase waarmee realtimegegevens in een eigen website ingevoegd kunnen worden. Firebase is een dochteronderneming van Google, die gevestigd is in San Francisco in de Amerikaanse staat Californië. Voor het privacybeleid van Firebase gaat u naar https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 zin 1 letter f van het privacyreglement.

2.3.7 Crashlytics
In onze apps maken wij gebruik van Crashlytics van Crashlytics Inc. (VS). Crashlytics is een dochteronderneming van Google. Crashlytics stelt softwarefouten en de bijbehorende oorzaak vast. Hiervoor verzamelt het gegevens, zoals statusinformatie van apparaten, apparaattype en apparaat-ID, en slaat deze gepseudonimiseerd op. Via de bijbehorende instelling in de app kunt u de verzameling en opslag van gegevens verhinderen. Meer informatie over het privacybeleid van Crashlytics vindt u op https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 zin 1 letter f van het privacyreglement.

2.3.8 Adjust
In de Festool Order- en Work-apps gebruiken we 'Adjust' van Adjust GmbH, Duitsland, om het gedrag van gebruikers in Festool-apps te analyseren voor advertentiecampagnes van derde partijen. Adjust gebruikt de IDFA-service (Identifier for Advertiser) van Apple Inc., Cupertino (CA), Verenigde Staten, of het ID van Google Play-services van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, samen met uw geanonimiseerde IP- en MAC-adressen. Deze gegevens worden zodanig geanonimiseerd dat u of uw mobiele apparaat niet kunnen worden geïdentificeerd.
Wanneer een gebruiker een Festool-app installeert, bewaart Adjust gegevens over de installatie van en gebeurtenissen uit uw iOS- of Android-app. Adjust verstuurt dan de geanonimiseerde bijgehouden gegevens naar het gebruikersaccount van Festool bij een leverancier voor advertentiecampagnes van derde partijen. Festool gebruikt de beschikbare evaluatiehulpmiddelen van dit account. Op deze manier krijgen we een goed begrip van hoe gebruikers met onze apps werken. De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is in overeenstemming met artikel 6, sectie 1, pagina 1, lid f van de AVG.
Als u niet akkoord gaat met de trackingactiviteit van Adjust, schakelt u de optie 'Verstuur analytische gegevens' in uw profiel uit.

2.4 Gegevens die wij van derden ontvangen
In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat we van derden gegevens over u ontvangen. Het gaat hier vooral om gevallen waarin uw dealer een door u aangeschaft apparaat voor u voor SERVICE all-inclusive heeft aangemeld. Voor de aanmelding moeten uw naam en adres (inclusief het e-mailadres) worden opgegeven. Maar in dat geval informeren we u onmiddellijk en kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking.

3. Afzonderlijke onlinediensten

3.1 Contactformulier
Op onze website kunt u via het contactformulier vragen aan ons stellen. Om contact met u op te kunnen nemen, moeten we in ieder geval uw voor- en achternaam, e-mailadres en vraag ontvangen. Als u uw telefoonnummer of adres aan ons doorgeeft, kunnen we ook telefonisch of schriftelijk contact met u opnemen. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 zin 1 letter b van het privacyreglement.

3.2 Nieuwsbrief
Wij bieden u de mogelijkheid om via onze nieuwsbrief met ons in contact te blijven. Rechtsgrondslag volgens art. 6 par. 1 zin 1 letter a van het privacyreglement is uw toestemming. Hiervoor gebruiken we uw e-mailadres en de thema’s waarvoor u belangstelling hebt. In de nieuwsbrief spreken we u aan met de door u opgegeven aanspreekvorm en naam. Om er zeker van te zijn dat een andere persoon u niet voor de nieuwsbrief aangemeld heeft en dat u geen ongewenste e-mails krijgt, ontvangt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres. U moet op de link in deze e-mail klikken om uw aanmelding voor de nieuwsbrief te activeren. Bij het gebruik van de nieuwsbrief wordt het gebruikersgedrag (openingen, kliks en machineregistratie) geanalyseerd om o.a. productaanbiedingen, services, reclame- en informatieaanbiedingen en websitecontent beter en in geoptimaliseerde vorm op uw persoonlijke voorkeuren te kunnen afstemmen.

Hiertoe behoren:

 • verzonden en afgeleverde e-mail-mailings
 • openingen en kliks binnen de e-mail
 • kliks en openingen binnen de e-mail naar eindapparaten
 • kliks, openingen en aflevering binnen de e-mail in verloop van tijd
 • bounces (e-mail kan niet worden afgeleverd)
 • afmeldingen/klachten
 • frequentie van activiteiten
 • activiteiten in combinatie met de website, mobiele apps of social media

Voor de verzending van de nieuwsbrief hoeft u alleen uw e-mailadres op te geven. U bent niet verplicht om andere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens op te geven; deze gegevens worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan we de door u opgegeven gegevens op zodat we u de nieuwsbrief kunnen toesturen (rechtsgrondslag is art. 6 par. 1 zin 1 letter a van het privacyreglement).
U kunt uw toestemming voor die verzending van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt uw toestemming intrekken door te klikken op de in elke nieuwsbrief-e-mail beschikbare link. "

3.3 myFestool
U kunt zich aanmelden voor onze gratis dienst ‘myFestool’. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 zin 1 letter b van het privacyreglement.
Hiermee krijgt u online toegang tot het dienstenpakket van Festool. Voor de aanmelding hebben wij uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en adres en de branche van uw bedrijf nodig. Als u in ‘myFestool’ van onze overige diensten gebruikmaakt, moet u wellicht nadere persoonsgegevens (bijv. apparaatgegevens voor SERVICE all-inclusive) verstrekken.
Om uw myFestool-account te wissen, dient u in te loggen via myFestool en klikt u in het gedeelte 'Persoonlijke gegevens' op de link 'myFestool-account wissen'.

3.4 Informatieaanvraag via internet
Via onze gratis informatieservice kunt u aantrekkelijke aanbiedingen, informatie over noviteiten en tips voor een optimaal gebruik van uw machines ontvangen. Hiervoor hebben we uw bedrijfsnaam, adres en branche en de naam van een contactpersoon nodig.

3.5. Festool-ideeënplatform
Via het Festool-ideeënplatform kunt u ons uw ideeën voor de verbetering van onze producten doorgeven. Dit kunt u doen via ons contactformulier. Hiervoor hebben we uw contactgegevens en een beschrijving van uw idee nodig. Hierop zijn de bijzondere bepalingen van de daar op te vragen geheimhoudingsverklaring van toepassing. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 zin 1 letter b van het privacyreglement.

3.6. Festool app
Met de Festool-app kunt u belangrijke onlinefuncties ook op uw smartphone beheren. Hiertoe behoren het beheer van uw Festool-account, de aanmelding voor SERVICE all-inclusive, een overzicht van de door u geregistreerde apparaten, rechtstreeks contact met Festool en het zoeken van dealers via gps of het zoekformulier. In tegenstelling tot het klassieke gebruik van deze diensten worden hierbij in de regel geen nadere persoonsgegevens verzameld. Bij het zoeken van een dealer kunt u uw locatiegegevens aangeven. De gebruiker bepaalt zelf of hij zijn locatiegegevens wil verstrekken of dat hij in plaats daarvan een willekeurige locatie invoert. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 zin 1 letter b van het privacyreglement. In tegenstelling tot het klassieke gebruik van deze diensten kunnen in de Festool-app ook nog andere gegevens verzameld en verwerkt worden. Dit betreffen persoonsgegevens (voor- en achternaam en e-mailadres), de bijbehorende rolgebaseerde machtigingen in uw bedrijf en opgeslagen inkooplijsten per gebruiker. Deze gegevens en het persoonlijke profiel worden in de app ook offline op het mobiele apparaat van de gebruiker opgeslagen. De invoer van deze aanvullende gegevens gebeurt vrijwillig en naar eigen goeddunken. Denk eraan dat bepaalde functies van de app niet werken als u deze gegevens niet invoert.

Om afzonderlijke functies van de zgn. verbruiksgoederen-app van Festool optimaal te gebruiken, kunt u contactgegevens van uw contactpersonen vastleggen. Festool verwerkt deze gegevens uitsluitend in het kader van het gebruiksgedrag van de app. Op grond van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming blijft u verantwoordelijk voor de door u ingevoerde contactgegevens. U dient de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. U hebt voortaan ook de mogelijkheid om bij aanschaffing van Festool-producten die een Bluetooth®-interface hebben, deze apparaten met uw Festool Work App te verbinden. Hierdoor hebt u de mogelijkheid om u te informeren via uw mobiele apparaten (zoals smartphone of tablet waarop u de app hebt gedownload) over de technische staat van uw Festool-producten (bijv. accustatus), maar u kunt ook ondersteunende software-updates voor de Festool-producten downloaden. Door de verbinding van Festool-product en mobiel apparaat worden telemetrische gegevens verzameld. Wij gebruiken deze gegevens voor analysedoeleinden en om storingen te verhelpen.

Het staat u vrij om een verbinding van een Festool-product met uw mobiele apparaat te maken. Als u deze gegevensoverdracht niet wenst, moet u de Bluetooth®-functie op het Festool-product niet activeren. Als u besluit om geen verbinding te maken, kunt u vanzelfsprekend gewoon gebruikmaken van het Festool-product. Alleen aanvullende servicefuncties via de app zijn dan niet mogelijk.

Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Festool vindt plaats op basis van een licentie. Andere merken of namen zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren.

3.7 SERVICE all-inclusive®
U kunt,uw apparaten ook via onze website registreren en zo van de voordelen van SERVICE all-inclusive profiteren. Daarvoor zijn er twee mogelijkheden: U meldt zich aan via uw myFestool-account of u registreert de apparaten zonder het gebruikersaccount myFestool. Hiervoor hebben we naast uw apparaatgegevens ook uw voor- en achternaam, uw adres en uw e-mailadres nodig. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 zin 1 letter b van het privacyreglement.

4. Sociale media
Wij bieden u ook via onze pagina’s op sociale media (Facebook, Twitter en YouTube) uitgebreide ondersteuning en de mogelijkheid om met ons in contact te blijven. Deze sociale media verzamelen zelf persoonsgegevens, bijvoorbeeld via het daar aangemaakte profiel of via zogenaamde sociale plug-ins, die op websites van derden geïmplementeerd worden. Rechtsgrondslag is art. 6 par.1 letter b van het privacyreglement of art. 6 par. 1 letter f van het privacyreglement. Als u ons via een van deze sociale media een vraag stelt, geven wij deze door aan de desbetreffende afdeling. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van uw vraag en niet doorgegeven aan derden. Om met ons in contact te kunnen treden via de sociale media, moet u zich bij deze diensten aanmelden. Hiervoor verzamelen, bewaren en gebruiken de voor de desbetreffende dienst verantwoordelijke bedrijven mogelijk persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op de aard, de omvang en de verwerking van deze gegevens. Dit betreffen diensten van de volgende Amerikaanse bedrijven:
• Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS)
• Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS)
• Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS)

5. Op welke rechten kunt u een beroep doen?

5.1 Recht van bezwaar:

 • U hebt het recht om op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct mail bezwaar te maken.

  Dien uw bezwaar schriftelijk in bij Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Duitsland of per e-mail via: info@festool.com. De verleende toestemming kan op elk gewenst moment ingetrokken worden. U kunt hiervoor de in de nieuwsbrief opgenomen link gebruiken of dit schriftelijk doen.

  Bij de afmelding van de nieuwsbrief kunt u via het tabblad 'Nieuwsbrief' ook op elk gewenst moment alleen afzonderlijke thema's voor de nieuwsbrief verwijderen, wat overeenkomt met een afmelding voor de nieuwsbrief. Ook onder aan elke nieuwsbrief wordt aangegeven hoe u zich af kunt melden.

 • Als we uw gegevens voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen verwerken, kunt u tegen deze verwerking om redenen die uit uw specifieke situatie voortvloeien, bezwaar maken. We verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij we dwingende beschermenswaardige redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking voor het beroep op en de uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken dient.

 

We willen u erop attent maken dat u voor het aangaan en de afwikkeling van contractrelaties die persoons- en bedrijfsgegevens beschikbaar moet stellen die voor het aangaan, de uitvoering en de beëindiging van de contractrelatie en het nakomen van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen zijn vereist of voor de verzameling van de desbetreffende gegevens waartoe we wettelijk zijn verplicht. Als u in dit verband van uw recht van bezwaar gebruikmaakt of ons deze gegevens niet ter beschikking stelt, kunnen we het met u gesloten contract niet uitvoeren.

5.2 Andere rechten:

5.2.1: recht op informatie
:

U kunt bij de desbetreffende verantwoordelijke voor de gegevensverwerking informatie over de over u opgeslagen gegevens opvragen.

5.2.2: recht op correctie, verwijdering

Bovendien kunt u onder bepaalde voorwaarden vragen om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen.

5.2.3: overige rechten:

Daarnaast kunt u recht hebben op de beperking van de verwerking van uw gegevens en op de verstrekking van de door u beschikbaar gestelde gegevens in een gestructureerd, gangbaar en elektronisch verwerkbaar formaat.
U kunt met een klacht contact opnemen met de hierboven genoemde verantwoordelijke voor gegevensbescherming of met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

6. Bescherming van uw gegevens:

6.1: We treffen technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens tegen onbevoegde toegang, onbedoelde wijziging, verlies of onrechtmatige vernietiging te beschermen. Toch is geen enkele elektronische of fysieke overdracht en opslag absoluut veilig. Elke overdracht vindt daarom plaats op uw eigen risico.

6.2 We willen u in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming zo snel en begrijpelijk mogelijk over de relevante onderwerpen informeren. Aanvullende aanwijzingen over de desbetreffende verwerkingsdoeleinden van uw gegevens en uitleg van de door ons gebruikte begrippen vindt u op onze website. Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het in de aanvullende aanwijzingen genoemde contactadres.

7. Wijziging van de verklaring inzake gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming op elk gewenst moment met inachtneming van de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften te wijzigen.

Aanvullende informatie over het gebruik van de Festool Order-app

Door het downloaden van de app in de App Store (Apple) of via Google Play (Android) komt een licentieovereenkomst over het gebruik van de Festool Order-app (hierna: App) tot stand tussen u en Festool GmbH (hierna: Festool). Voor de algemene gebruiksvoorwaarden gaat u naar als u de App in de App Store gedownload hebt, en naar als u de App via Google Play gedownload hebt. Eventuele overige technische eisen aan het gebruik van de App vindt u bij de beschrijving van de App in de App Store of Google Play. Dit betreffen met name ondersteunde besturingssystemen en -versies en mobiele apparaten.

Voor zover de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden niet anders bepalen, is het volgende van toepassing:

Door het downloaden van de App verleent Festool u het kosteloze, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht op het gebruik van de App op een apparaat dat in uw eigendom of in uw bezit is en waarop de software kan draaien volgens de systeemeisen die u in de App Store of Google Play kunt bekijken voordat u met deze voorwaarden akkoord gaat. Het is niet toegestaan de App te kopiëren, te distribueren of anderszins aan derden beschikbaar te stellen (waaronder begrepen verhuur, verpachting, bruikleen of verlening van een sublicentie) of op enige andere, aan de betreffende maker(s) voorbehouden wijze te gebruiken. U hebt niet het recht de programmacode van de App of delen hiervan te wijzigen, aan reverse engineering te onderwerpen, te decompileren, te ontleden of de broncode op enige andere wijze vast te stellen en hiervan afgeleide werken te maken.

Deze bovengenoemde voorwaarden gelden ook voor alle updates, upgrades en programma-aanvullingen van de App die u in de App Store of via Google Play door Festool beschikbaar gesteld worden om te downloaden, voor zover deze geen deel uitmaken van een afzonderlijke licentieovereenkomst. In dit geval zijn uitsluitend de licentievoorwaarden van belang die voor de betreffende update, upgrade of programma-aanvulling gelden.

De App kan afzonderlijke onderdelen of modules (hierna: Software van Derden) bevatten waarvoor door derden een opensourcelicentie verleend wordt. Raadpleeg voor nadere informatie over en de betreffende licentievoorwaarden van deze Software van Derden de documentatie. Op het gebruik van deze Software van Derden zijn de desbetreffende voorwaarden van toepassing.

Voor het overige behoudt Festool zich alle rechten voor. U gaat ermee akkoord dat updates waardoor u ten opzichte van de bij het afsluiten van de overeenkomst overeengekomen prestatie niet wezenlijk benadeeld wordt en waarbij hiervan niet wezenlijk afgeweken wordt – bijvoorbeeld beveiligingsupdates, nieuwe en verbeterde functies en updates om fouten te verhelpen –, volgens de instellingen van uw besturingssysteem geïnstalleerd worden. Pas deze eventueel dienovereenkomstig aan en neem voor nadere informatie contact op met uw dealer. Hierop heeft Festool geen invloed. Als de updates uitgebreidere machtigingen vereisen, wordt u hier vóór de installatie op gewezen. Gaat u met deze uitgebreidere machtigingen niet akkoord, dan wordt de update niet geïnstalleerd en bestaat de kans dat de App slechter werkt of zelfs helemaal niet meer gebruikt kan worden. Hetzelfde geldt als de App gewijzigd moet worden vanwege veranderde eisen van derden van wie Festool voorafgaande diensten afneemt, of vanwege wezenlijke technische vernieuwingen op de markt.

2. Aanvullende informatie over het gebruik van de Festool Order-app

 1. De Festool Order-app stelt u verschillende servicefuncties ter beschikking. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het beheer van uw Festool-account, de aanmelding voor SERVICE all-inclusive, een overzicht van de door u geregistreerde apparaten, rechtstreeks contact met Festool en het zoeken van dealers via gps of het zoekformulier. U kunt echter uitsluitend over alle functionaliteiten van de App beschikken als u ingelogd bent op uw myFestool-account en als de App verbonden is met de Festool-server. Om u aan te melden voor myFestool moet u uw voor- en achternaam, uw bedrijf en uw e-mailadres verstrekken (gebruikersidentificatie). Per land of regio kunnen de vereiste gegevens verschillen. Daarnaast kunt u nog andere gegevens invoeren. Als u persoonsgegevens van derden vastlegt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.
 2. Nadat u op myFestool ingelogd hebt, wordt u omwille van de veiligheid na een bepaalde tijdsduur uitgelogd. Als u in uw gebruikersaccount de functie ‘Ingelogd blijven’ inschakelt, wordt u pas veel later automatisch uitgelogd. Dat kan zelfs maanden later zijn. Denk eraan dat het inschakelen van deze functie het risico verhoogt dat derden die toegang tot uw mobiele apparaat hebben, ongeoorloofd gebruik kunnen maken van de App. U bent aansprakelijk jegens Festool voor enig misbruik door derden. Om de functie ‘Ingelogd blijven’ uit te schakelen, logt u uit op uw gebruikersaccount. Het afsluiten van de App heeft geen invloed op de status.
 3. c) De App kan u via berichten op uw mobiele apparaat informeren over gebeurtenissen. Festool kan deze berichten uitsluitend sturen als gewaarborgd is dat:
  • de App volgens de instructies geïnstalleerd is;
  • uw internetverbinding en de Festool-server waarmee uw systeem communiceert, storingsvrij werken;
  • u op uw mobiele apparaat en in de App toestemming gegeven hebt voor de App-berichten;
  • uw mobiele apparaat over een actieve gegevensverbinding beschikt.
  • Voor het versturen van berichten naar uw mobiele apparaat maakt Festool gebruik van de pushberichten van Apple en Google. Raadpleeg voor meer informatie over de berichten en de bijbehorende gegevens ons privacybeleid.

 4. De beschikbaarheid van de App kan onderbroken worden vanwege noodzakelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden.